ODRATÁVANIE DO LEGALSUMMITU 2021

Čo o nás povedali po prvom ročníku

Právo a justícia

JUSTICE REVIVAL

Téma tém, ktorá rezonuje naprieč spoločnosťou. Radi prikladáme ruku k dielu a prinášame našim obvyklým spôsobom, ako to robíme už 20. krát – špičkové témy, prezieravým formátom a načasovaním, formou facilitácie a diskusie, tak dôležitého obdobia, v ktorom sa nachádzame. Vnášame do širokej verejnosti a posúvame vpred inovatívne témy, ktoré sú našim DNA a môžu pomôcť akcelerovať vnímanie, dôveru, ako aj procesy v tejto oblasti.

AGENDA

Reforma justície na Slovensku (SK)

Panelová diskusia

Jazyk – Slovenský

 • Zmeny v systéme justície
 • Reforma Ministerstva spravodlivosti SR
 • Zvýšenie dôveryhodnosti súdnictva = dôveryhodný štát
 • Od reformy do praxe
 • Skúsenosti z ďalších krajín

Otvorená justícia, otvorená správa vecí verejných (SK)

Panelová diskusia

Jazyk – slovenčina

 • Slovensko.sk a justícia prístupná čo najširšej verejnosti
 • Otvorená justícia, publicita v  konaní
 • Prehľadné / otvorené vládnutie štátnej správy
 • Otvorená samospráva

Ako inovácie podporujú právny štát (EN)

Panelová diskusia

Jazyk – Angličtina

 • Spojenie práva s inováciami a technológiami ako hnací motor procesov
 • Ako využiť Know-how z procesného riadenia na redizajn / reinžiniering právnych procesov?
 • Digitalizácia justície
  • Data – Právne aspekty AI a big data, Blockchain in Justice
  • Automatizácia – nasadenie umelej inteligencie v súdnictve
  • Technologická Infraštruktúra v súdnictve
  • Virtuálny priestor – možnosť jeho využitia na uplatňovanie procesných práv.
 • LegalTech – technológie meniace právne služby

Práva duševného vlastníctva a ich ochrana (SK)

Panelová diskusia

Jazyk – slovenčina

 • Podnikám Mam nápad, chránim si ho! Ochránim si ho?
  • podpora duševného vlastníctva, úžitkové vzory, patenty, ochrana inovácií, tech, startupov – aktuálny stav, možné zlepšenia, vonku ako to funguje v realite
  • www-Doménové mená
  • Ochranné známky
 • vytvoril som softvér – som pripravený na autorské právo?
  • Ochrana Softvéru

Podnikanie a elektronizácia právnych vzťahov (SK)

Okrúhly stôl / Brainstorming

Jazyk – slovenčina

 • Podnikanie a elektronizácia právnych vzťahov so štátom a v zmluvných vzťahoch medzi podnikateľmi.
 • Bezpečnosť v elektronických vzťahoch.
 • Elektronizácia obchodnoprávnych vzťahov = súčasná právna úprava a aplikačné problémy
 • Hladký aj dokumentárny platobný styk v digitálnej dobe – blockchain, fintech

Program

Diskusia – Reforma justície na Slovensku (SK)

Moderátorka: Zuzana Petková, riaditeľka Zastavme korupciu

Juraj Novocký (SK)

európsky prokurátor

Eduard Burda (SK)

Univerzita Komenského v Bratislave

Ondrej Laciak (SK)

Slovenská advokátska komora

Miriam Galandová (SK) (online rečník)

Slovenská komora daňových poradcov

08:30

Diskusia – Otvorená justícia, otvorená správa vecí verejných (SK)

Moderátor: Radovan Bránik, Nezávislá investigatíva a publicistika

Petr Leyer (CZ) (online rečník)

Transparency International

Ján Kutan (SK)

Slovenská advokátska komora

Ondřej Závodský (CZ) (online rečník)

Nadační fond proti korupci

Marián Porvažník (SK)

Lepšia advokácia

10:15

Diskusia – Ako inovácie podporujú právny štát (EN)

Moderátor: Martin Jesný, analytik Revue priemyslu

Massimo Donna (IT) (online rečník)

Paradigma – Law & Strategy

Marián Čuprík (SK)

Slovenská advokátska komora

Jakub Zeman (SK) case study (online rečník)

analytik Najvyššieho kontrolného úradu

Milan Andrejkovič (SK)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Anton Artim (online rečník)

Elcom spol. s r.o.

12:30

Diskusia – Práva duševného vlastníctva a ich ochrana (SK)

Moderátor: Lukáš Steiniger, CEO, Právne noviny

Matuš Medvec (SK)

Úrad priemyselného vlastníctva

Martin Žovic (SK)

predseda Slovenskej komory patentových zástupcov

14:15

Rečníci

ZOZNAM REČNÍKOV AKTUALIZUJEME

Networking hour

Radi by sme organizovali Networking, upresníme podľa aktuálnej COVID situácie

MIESTO

Naživo zo Smart City Hub štúdia

Video diskusie s odborníkmi

Audio záznam vo forme podcastov z diskusií

Partneri

Exkluzívny partner

Podporovateľ

Produkční partneri

Media partneri

Kontakt

Davy Čajko

CEO & FOUNDER
ceo@techevents.eu | 0903 429 190

Peter Salay

EVENT MANAŽÉR
eventmanager@techevents.eu | 0904 197 602

Silvia Viršíková

EKONÓM
ekonom@futureproof.eu | 0915 754 138
Copyright 2017 Xevent. All rights reserved