Dec 14, 2020

14:15

1:30

Moderátor: Lukáš Steiniger, CEO, Právne noviny

 • Matuš Medvec (SK)

  Úrad priemyselného vlastníctva

 •  Igor Demčák (SK)

  Trama

 • Martin Krendl (SK) (online rečník)

  Prosman&Pavlovič

 • Liliana Berezkinová (CZ) (online rečník)

  Pipette & Chart

 • Daniel Šlosár (SK) (online rečník)

  Chargebrella

 • Birgit Reiter-Braunwieser (AT) (online rečník)

  ABA Invest

 • Martin Žovic (SK)

  predseda Slovenskej komory patentových zástupcov

 • František Simančík (SK)

  SAV

Copyright 2017 Xevent. All rights reserved