Eduard Burda (SK)

dekan právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave