František Simančík (SK)

Manažér pre vedu a výskum, SAV, SAV