Juraj Novocký (SK)

(európsky prokurátor – Slovensko), európsky prokurátor

Juraj Novocký (európsky prokurátor – Slovensko) má viac ako 20-rocnu prax prokurátora na rôznych
úrovniach prokuratúry na Slovensku. Pred nástupom do EPPO bol prokurátorom Úradu špeciálnej
prokuratúry, ktorý sa zaoberal organizovaným zločinom, terorizmom a korupciou. Podieľal sa na
viacerých medzinárodných projektoch a spolupracoval s medzinárodnými inštitúciami, ako aj s
európskymi orgánmi v oblasti trestného súdnictva. Počas slovenského predsedníctva v Európskej únii
bol zodpovedný za záverečné rokovania s Európskym parlamentom a Európskou komisiou o smernici
o boji proti terorizmu.

Talks