Marián Čuprík (SK)

Slovenská advokátska komora, Slovenská advokátska komora