Martin Maliar (SK)

generálny riaditeľ sekcie civilného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo spravodlivosti SR