Martin Žovic (SK)

predseda Slovenskej komory patentových zástupcov, predseda Slovenskej komory patentových zástupcov