Michal Kaliňák

Ústredný riaditeľ kancelárie, ZMOS