Miloslav Karaffa (online rečník)

Viceprezident Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory & CEO Elcom, Elcom