Miriam Galandová (SK) (online rečník)

Viceprezidentka Slovenskej komory daňových poradcov, Slovenská komora daňových poradcov