Peter Bíro (SK)

Riaditeľ SK-NIC & predseda predstavenstva Britskej obchodnej komory na Slovensku, SK-NIC