Petr Leyer (CZ) (online rečník)

Riaditeľ Transparency International Česká republika, Transparency International