Tomáš Illeš (SK) (online rečník)

podpredseda Slovenskej advokátskej komory, Slovenská advokátska komora